Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Done For You Portal

Welkom bij Done For You Portal, de portal voor digitale downloadproducten en bijbehorende licenties. Door onze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden en alle voorwaarden en beleidsregels die hierin zijn opgenomen. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk om geen gebruik te maken van onze website.

1. Gebruik van onze Website
U mag onze website alleen gebruiken voor wettige doeleinden. Het is niet toegestaan om onze website op een manier te gebruiken die schade kan veroorzaken, uitschakeling, overbelasting of storing kan veroorzaken, of die de ervaring van andere gebruikers aantast. Ook is het niet toegestaan om ongeautoriseerde toegang tot onze website of tot accounts, computersystemen, of netwerken die aan onze website zijn gekoppeld, te proberen verkrijgen door middel van hacking, wachtwoorddelving, of enige andere methode. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld via onze website.

2. Intellectueel Eigendom
Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en software, is eigendom van Done For You Portal of haar licentiegevers en is beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechten en merkenwetten. De samenstelling van alle inhoud op onze website is het exclusieve eigendom van Done For You Portal en is eveneens beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechten.

3. Persoonlijke Informatie
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de verzameling, het gebruik en het delen van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in ons Privacybeleid.

4. Disclaimer van Warranties
Onze website wordt aangeboden op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis. We geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van onze website of de informatie, inhoud, materialen of producten die op onze website zijn opgenomen. We garanderen niet dat onze website, de servers of e-mails die door ons worden verzonden vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van onze website, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, bestraffende en gevolgschade.

5. Aansprakelijkheidsbeperking
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van onze website of uit enige informatie, inhoud, materialen of producten die op onze website zijn opgenomen, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, bestraffende en gevolgschade, zelfs als wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

6. Vrijwaring
U stemt ermee in om Done For You Portal en haar dochterondernemingen, functionarissen, agenten en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen van elke vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeit uit uw gebruik van onze website, uw schending van deze Algemene Voorwaarden, of uw schending van de rechten van een ander.

7. Toepasselijk Recht
Deze Algemene Voorwaarden en elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van onze website worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder toepassing van enige conflicterende wetbeginselen.

8. Gehele Overeenkomst
Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Done For You Portal en regelen uw gebruik van onze website. Ze vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Done For You Portal met betrekking tot uw gebruik van onze website.

9. Splitsbaarheid
Als een deel van deze Algemene Voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dat gedeelte zo veel mogelijk worden afgedwongen, en de overige bepalingen blijven volledig van kracht.

10. Geen Afstand
Het nalaten van Done For You Portal om een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

11. Overdracht
Deze Algemene Voorwaarden en alle hieronder verleende rechten en licenties kunnen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen door Done For You Portal zonder beperking worden toegewezen.

12. Diensten van Derden
Done For You Portal maakt gebruik van derden om bestellingen uit te voeren en producten aan onze klanten te leveren. Door een bestelling op onze website te plaatsen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van onze derde partij dienstverleners, inclusief hun betalings- en leveringsbeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen of nalatigheden van deze derde partij dienstverleners en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen die zich kunnen voordoen tijdens het bestel- of leveringsproces.

13. Bestellen en Betalen
Door een bestelling op onze website te plaatsen, gaat u akkoord met het betalen van de van toepassing zijnde kosten en belastingen zoals vermeld op onze website. Wij behouden ons het recht voor om onze tarieven en beleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle bestellingen zijn digitale downloads.

14. Levering
Bij aankoop van onze digitale downloadproducten wordt u onmiddellijk voorzien van toegang tot de bijbehorende Licentie. Deze Licentie verleent de noodzakelijke rechten voor het gebruik van het digitale product en omvat tevens een directe link naar Canva. Hierdoor heeft u direct de mogelijkheid om het digitale product naar eigen wens aan te passen en te bewerken in Canva, waarna u het aangepaste product kunt inzetten voor wederverkoop.

15. Licentierechten voor Aanpassing en Wederverkoop

Bekijk de licentieovereenkomst op https://doneforyouportal.nl/pages/licentie-voorwaarden

15.1  Aanpassingsrecht in Canva:
Door de aankoop van onze digitale downloadproducten wordt aan de klant een niet-exclusieve licentie verleend. Deze licentie geeft u het recht om het digitale product naar eigen wens aan te passen en te bewerken in Canva, een veelgebruikt ontwerpproductiviteitsplatform.

15.2 Downloadrecht en Resellingsbevoegdheid:
De klant heeft het recht om het aangepaste digitale product te downloaden en te gebruiken voor wederverkoop binnen hun eigen zakelijke activiteiten. Dit omvat het verkopen van het aangepaste product aan derden.

15.3 Beperkingen en Verantwoordelijkheid:
Hoewel de klant de vrijheid heeft om het product aan te passen en te wederverkopen, blijft de oorspronkelijke eigenaar van het intellectuele eigendom ongewijzigd. Het is niet toegestaan om de originele, onaangepaste versie van het digitale product te verspreiden of te wederverkopen.

15.4 Gebruik voor Zakelijke Doeleinden:
De licentie is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de zakelijke activiteiten van de klant. Elke vorm van misbruik, verspreiding van het onaangepaste product buiten de toegestane gebruikers, of gebruik voor onethische doeleinden, is strikt verboden.

15.5 Duur van de Licentie:
De licentie is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld. De klant behoudt het recht om het aangepaste product te blijven wederverkopen zolang het in overeenstemming is met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.

*Let op: Deze licentierechten zijn specifiek van toepassing op het aanpassen, downloaden en wederverkopen van het digitale product in Canva.

 

16. Retourbeleid
Houd er rekening mee dat al onze producten digitale downloadproducten zijn. Daarom zijn retourzendingen niet mogelijk. Wij vragen u om uw bestelling zorgvuldig te controleren voordat u deze indient, inclusief het ontwerp en de specificaties van het product. Als u problemen heeft met uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Door een bestelling bij ons te plaatsen, erkent en stemt u in met ons retourbeleid.

17. Gebruik van Canva
Done For You Portal maakt gebruik van Canva als platform voor het aanpassen van digitale downloadproducten. Door onze website te gebruiken, erkent en stemt u in met de gebruiksvoorwaarden van Canva, naast deze Algemene Voorwaarden. U kunt de gebruiksvoorwaarden van Canva vinden op Canva gebruiksvoorwaarden.


18. Abonnement en Account Aanmaken
U kunt ervoor kiezen om u te abonneren op onze nieuwsbrieven of een account aan te maken op onze website om toegang te krijgen tot bepaalde functies en voordelen. Door u te abonneren op onze nieuwsbrieven of een account aan te maken, stemt u in met het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie over uzelf en met het bijwerken van uw accountgegevens zoals nodig is. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrieven of uw account verwijderen door de instructies in de nieuwsbrieven of op onze website te volgen.

19. Account Verantwoordelijkheid
U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountlogininformatie en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van uw niet-naleving van deze vereisten.

20. Privacybeleid
Wij respecteren de privacy van onze klanten en zijn toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke informatie. We hebben passende fysieke, elektronische en beheersmatige maatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en het delen van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in ons Privacybeleid. Ons Privacybeleid is beschikbaar op onze website en wordt hierin opgenomen door verwijzing. Wij moedigen u aan om ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen.

21. Wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op onze website. We raden u aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op updates of wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van onze website na eventuele wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte Algemene Voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van onze website.

22. Contactinformatie
Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via welkom@doneforyouportal.nl.